Affald

Affald skal sorteres. Du kan finde hjælp til sorteringen her. I gården findes containere til det forskellige affald. Kontakt bestyrelsen eller foreningens repræsentant i Gårdlauget, hvis du har spørgsmål om affald.

Cykelkælder

Under opgang 4 til 6 finder du foreningens cykelkælder. Her er plads til 72 cykler (i stativer). Du får adgang til cykelkælderen via kælderdøren fra gårdsiden (du finder kælderdøren mellem bagdøren til opgang 4 og bagdøren til opgang 6). Nøglen til kælderdøren er den samme som til opgange.

Cykelrazzia

Cirka en gang om året afholdes cykelrazzia i gården. Typisk i fællesskab med de tre øvrige foreninger, som vi deler gården med. Alle kældre, fortovsarealer samt gården gennemgås for efterladte cykler. Det er gårdmanden der står for det, og der skiltes tydeligt i god tid i opgange og port. Der går cirka tre måneder fra cykelrazziaens start, til cyklerne fjernes endeligt af politiet.

Fremleje af lejlighed

Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed, skal du give bestyrelsen besked. Derudover skal bestyrelsen have en kopi af lejekontrakten i henhold til de tinglyste vedtægter § 5, stk. 5.

Fællesgården

Hunde og katte må ikke tages med ud i gården. For at undgå at tiltrække duer og rotter, må der heller ikke kastes brød eller lignende i gården. Se i øvrigt ordensregler for gården på Gårdlaugets facebookside

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år – senest i maj. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsesformanden en beretning om året der er gået i foreningen. Derudover gennemgås regnskabet for året der er gået. Også det kommende års budget fremlægges.

Det er også på generalforsamlingen at der vælges medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, mens suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Enhver ejer har ret til at få behandlet forslag på generalforsamlingen, hvis forslaget er afleveret skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Gårdlauget

Rengøring af gården m.m. har eget budget, som alle ejendommen omkring gården betaler til. Vores gårdlaug Cumbertjørnen har ansat en gårdmand til at varetage vedligeholdelse af gården.

Hvis du har ønsker til gården kan du kontakte gårdlauget via bestyrelsen.

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr i et mindre omfang. Dog må det ikke være til gene for ejendommen eller de øvrige beboere. Se eventuelt ejerforeningens tinglyste vedtægter § 7, stk. 2.

Håndværkere

I forbindelse med reparationer i ejendommen bruger bestyrelsen de samme faste håndværkere, som kan anbefales. Hvis du som ejer rekvirerer en håndværker, skal du selv betale for det udførte arbejde.

Elektriker Elimar A/S 32 50 19 95
VVS/blikkenslager Christensen og Berg 38 86 61 07
Låsesmed Låsebussen, Søren J. Dyrby 32 52 50 00
Glarmester Dansk Glas og Totalentreprise 32 96 96 47

Internet og TV

Ejerforeningen har aftaler med Fiberby om levering af fiber/internet. Du kan få en forbindelse på 1000 Mbit til 125 kr. om måneden (aftale per 30 november 2024 med ejerforeningen). Se hvordan du kan tilmelde dig her.

Desuden har foreningen aftale med YouSee om levering af internet og tv-pakker til nedsat pris. Læs mere om tv-pakker på YouSee.dk. Ved bestilling oplyses adresse/forening, og så kan YouSee se den gældende aftale.

Nøgler

Alle nøgler til ejendommens opgange er såkaldte Ruko-systemnøgler. Uautoriserede nøgler ødelægger låsene. Det er derfor vigtigt at der ikke anvendes uautoriserede nøgler. Kontakt i stedet bestyrelsen, hvis du har brug for at købe nye nøgler.

Gadedørsnøglerne passer også til køkkentrapperne og de to cykelkældre i gården. Nøgler til gennemgangen mellem Cumberlandsgade og gården passer også til porten mod Prags Boulevard. Begge typer af nøgler kan købes hos bestyrelsen.

Opslagstavler

I alle opgange hænger opslagstavler, som bestyrelsen blandt andet bruger til indkaldelser til møder i ejerforeningen eller andre meddelelser.

Pulterrum på loftet

Alle lejligheder i ejendommen har et loftsrum. Hvis du har spørgsmål vedrørende disse rum, kan du kontakte bestyrelsen.

Støj

Musik og anden støjende adfærd skal dæmpes, så det ikke er til gene for andre beboere i ejendommen. Det samme gælder støjende maskiner. Efter kl. 22.00 må det ikke finde sted.

Bemærk at det ikke er tilladt at installere vaskemaskiner i lejlighederne. Der henvises til vaskeriet.

Vand og varme

Hver måned betales et a conto beløb for fjernvarme og vand sammen med fællesudgifterne. Målerne på radiatorerne og vandmålerne aflæses én gang årligt af firmaet Brunata. Målerne er elektroniske, så du betaler kun for det, du har brugt.

Brunata udarbejder separate vand- og varmeregnskaber, så du får besked på, om du skal have penge retur, eller om du skylder ekstra.

Vedligehold af ejendommen

Bestyrelsen stiller løbende forslag om vedligehold af ejendommen, og indhenter ejernes godkendelse på den årlige generalforsamling, hvis der er tale om større vedligeholdelsesprojekter eller renoveringer. Der tages udgangspunkt i den besigtigelsesrapport/vedligeholdelsesplan, som firmaet John Bergelin har udarbejdet i 2018 på baggrund af gennemgang af ejendommen.